Downloads


Här finns källkoden + en kompilerad version (för Windows) till mitt program Sol.

Programmet är skrivet huvudsak i Visual Basic 6.0 med vissa tunga funktioner utbrutna till en dll skriven i C++ . Funktionerna i dll:en finns även kvar, fast bortkommenterade, i VB-programmet.

Lite reservationer! Detta är mitt personliga hobbyprojekt och är aldrig tänkt bli någon kommersiell produkt. Därför saknas dokumentation förutom en del kommentarer i koden. Användargränssnittet har inte heller prioriterats.

För att komma igång gör så här:
- Ladda ner filen sol.zip nedan. Skapa en valfri mapp och packa upp filen där.
- Programmets funktioner styrs via filen sol.ini. Det du minst måste ändra är DataPath som ska sättas till mappen där du packade upp programmet, samt ObsOrt, ObsLong, ObsLat och ObsHöjd som är din orts Namn, longitud, latitud och höjd över havet ( i meter). Det finns flera obsorter inlagda i ini-filen, var noga med att alla utom en är bortkommenterade.
- Starta Sol.exe
- För ockultationsberäkningar behövs även stjärnkatalogen Sky2000. Den hämtas via sky2000.zip nedan. Packa up den från samma mapp där du sparade sol.zip. Filerna ska hamna i en undermapp med namnet Sky2000.

sol.zip

sky2000.zip