Referenser


Här är lista över de böcker och webbsidor som jag använt i mitt projekt.

Böcker

Med Miniräknare i rymden – Peter Duffet-Smith (Grundläggande celest mekanik)

Astronomical Algorithms – Jean Meeus (Minsta kvadratmetoden, Nutation, Månens libration)

Fundamentals of Celestial Mechanics – J.M.A. Danby (Celest mekanik, vektorer)

Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac – P. Kenneth Seidelman m.fl. (Tid, koordinatsystem, relativistiska effekter, tidvatteneffekter)

Matematik för gymnasieskolan, Formler/Tabeller – Bergendahl, Håstad, Råde (Trigonometri, vektorer, derivator)

Algebra för universitet och högskolor, Band I & II – Eriksson, Lind, Persson, Tengstrand (Algebra, koordinatsystem, vektorer, ekvationssystem)

Webb

The Art of Computational Science - Project Maya (Den här siten är nog den jag haft allra mest nytta av när jag började. På ett unikt sätt har man gjort komplicerade begrepp,  formler och numeriska metoder inom rymdfysiken tillgängliga för en nybörjare. Man får följa några (påhittade) personer som skriver ett program för att beräkna stjärnors rörelse i en stjärnhop. I dialogform får man följa deltagarna från början hur de lär sig om Newtons tyngdkraftslag och rörelselagar, energins bevarande, flera olika numeriska integrationsmetoder m.m. Texten är mycket pedagogiskt upplagd och deras mål är att man med gymnasiekunskaper i fysik och matematik ska kunna tillgodogöra sig materialet. En introduktion ges i Moving stars around medan en mer utförlig text är Development Series)

 JPL Horizons On-Line Ephemeris (Webb-versionen av Jet Propulsion Laboratorys efemerid DE-405/DE-406 som bl.a. The Astronomical Almanac bygger på. Noggrannare än så här kan man inte få det vad gäller himlakroppars positioner, hastigheter, massor, banelement m.m. Ett par andra efemerider av samma noggrannhet är ryska EPM2004 och franska INPOP, men fördelen med Horizons är att den är tillgänglig på webben och har ett flexibelt användargränssnitt. Härifrån har jag hämtat all indata till mitt program och det är mot Horizons jag jämför noggrannheten i mitt program.)

Celestial Mechanics av Dr. J. B. Tatum (En utförlig online-bok i pdf-format om många aspekter inom celest mekanik + avsnitt om numeriska metoder, geometri och trigonometri. Härifrån har jag hämtat information om hur man beräknar ellipser och deras storaxlar och excentricitet samt en hel del annat inom celest mekanik.)

Numerical integration for the real time production of fundamental ephemerides over a wide timespan (Ett dokument av Aldo Vitagliano med information och formler för beräkning av planetbanor. Aldo har också skrivit ett planetprogram som heter Solex som jag har hämtat vissa idéer från.)

Project Pluto (Ett annat planetprogram. Webbdesign och info om relativistiska effekter har jag hittat här.)

Ferenc Varadi (Ferenc har utvecklat en modell och ett program för beräkning av solsystemets dynamik 100 miljoner år bakåt i tiden. Mot hans data har jag jämfört mitt programs långtidsprestanda. Jag har kört mitt program 600000 år hittills och det stämde perfekt! Ferenc är också delförfattare till dokumentet Successiv refinements in long-term integration of planetary orbits som jag hämtat en del inspiration från)

70 x 70 Earth Gravity Model (Efter mycket sökande hittade jag den här sidan som på ett grundläggande och fullständigt sätt beskriver hur man beräknar de icke-sfäriska tyngdkraftseffekterna, t.ex. effekten av jordens utbuktning runt ekvatorn. Spherical harmonics, Legandre funktioner och J2-koefficienter förklaras här.)

The Animated Virtual Planetarium (Ett planetarium på webben där man i realtid kan följa solsystemet, Joden/Månen, Merkurius eller Jupiters månar.)