OrbiSol


Bakgrund

Min modell

Modellens precision

Newtons gravitationslag

Integrationsmetoder

 

Fullmåne, nymåne

Solförmörkelse

Månförmörkelse

Relativistiska effekter

Himlakropparnas form

 

Referenser

Banelement två miljoner år

Downloads

 

Om OrbiSol: Det här är mitt privata hobbyprojekt som startade våren 2007. OrbiSol är en förkortning av Orbits in the Solar system. Det jag jobbar på är att skapa en numerisk modell av solsystemet där himlakropparnas positioner beräknas så exakt som möjligt och över lång tid (miljoner år framåt och bakåt). Förutom planeternas positioner kan händelser som fullmåne, nymåne, sol- och månförmörkelser beräknas.

I min modell utgår jag från alla himlakropparnas positioner och hastigheter vid en given tidpunkt och använder sedan rörelse- och gravitations­lagarna för en tid, Δt, senare beräkna nya positioner och hastigheter. Dessa nya data blir ingångsdata för nästa steg Δt tid framåt.

De olika metoder, formler, ekvationer och fallgropar jag stött på under resans gång har jag tänkt att lägga ut på den här sidan, och hoppas få feedback tillbaks på förbättringar och nya funktioner.

Uppdateringar:
2009-07-11: Ny version av programmet inlagd under downloads.

 

Kontakt

Thomas Karlsson
Varberg
(SWEDEN)
tkn@seaside.se